fbpx

אתגר בריבוע

109.00 99.00

אתגר בריבוע – פאזל חשיבה של 62,208 אפשרויות. פתרת ראשון? יצאת גאון! מטרת המשחק היא להשלים את הריבוע על ידי שימוש בתשעת חלקי המשחק הצבעוניים וזאת לאחר שהנחתם את שבעת מחסומי הדרך על גבי הלוח. גם אם זה נראה לעיתים בלתי אפשרי, תמיד יהיה לפחות פתרון אחד.